Lignyodes bischoffi – Drzewiaczek jesionowy

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ryjek wąski, długi, zakrzywiony do dołu. Ubarwienie ciała zmienne, zwykle czerwonawobrązowe, lub szarawe. Na każdej z pokryw dwie szerokie, ukośne, ciemniejsze od tła przepaski poprzeczne; przy widoku z góry układają się w litery „V”.

L.bischoffi

Łódź 31.07.2017 Fot. Jacek Nowak

  1. Liczebność. Gatunek ekspansywny systematycznie zwiększający zasięg i liczbę krajowych populacji; miejscami bywa bardzo liczny. Aktualnie wykazywany z rozproszonych stanowisk w różnych częściach kraju
  2. Biotop. Przydroża, aleje i parki z jesionami pensylwańskim i amerykańskim
  3. Wymiary. Długość ciała 3.1-3.8 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień/październik
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Liście jesionów. Larwy żerują wewnątrz nasion jesionów, zwłaszcza jesionu amerykańskiego i pensylwańskiego
  7. Podobne. Pozostałe, znacznie rzadsze gatunki z rodzaju różnią się min. deseniem na pokrywach
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Jacek Nowak
  9. L.bischoffi w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply