Liophloeus tessulatus – Oskardzik korzeniowy

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ryjek krótki i szeroki. Ciało zwarte, pękate. Ubarwienie pokryw i przedplecza szaro-żółtawe. Pokrywy ciemno cętkowane. Nielotny.

Małopolska 26.04.2014 Fot. Rafał Cealdyn

Małopolska 26.04.2014 Fot. Rafał Celadyn

Łuków 12.05.2008 Fot. Ricosz

  1. Status. Pospolity. Występuje w całym kraju
  2. Siedlisko. Zarośla, skraje lasów, polany, łąki, ugory, przydroża, brzegi zbiorników wodnych ( zwłaszcza płynących ), ogrody, parki, murawy kserotermiczne
  3. Wymiary. Długość ciała 7-11 mm
  4. Aktywność. Koniec kwietnia – początek lipca. Apogeum pojawu w maju i czerwcu
  5. Lokalizacja. Małopolskie, lubelskie
  6. Pokarm. Imagines i larwy żerują na mikołajkach polnych, lubczykach, ostach, świerząbkach, arcydzięgielach, podagrycznikach i zapewne innych jeszcze selerowatych
  7. Podobne. Pozostałe trzy krajowe gatunki z rodzaju Liophloeus występują w górach
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Rafał Celadyn Ricosz
  9. L.tessulatus w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply