Liophloeus tessulatus – Oskardzik korzeniowy

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ryjek krótki is szeroki. Ciało zwarte, pękate. Ubarwienie pokryw i przedplecza szarożółtawe. Pokrywy ciemno cętkowane. Nielotny.

Małopolska 26.04.2014 Fot. Rafał Cealdyn

Małopolska 26.04.2014 Fot. Rafał Cealdyn

Łuków 12.05.2008 Fot. Ricosz

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Zarośla, skraje lasów, polany, łąki, ugory, przydroża, brzegi zbiorników wodnych ( zwłaszcza płynących ), ogrody, parki, murawy kserotermiczne
  3. Wymiary. Długość ciała 7-11 mm
  4. Aktywność. Koniec kwietnia – początek lipca. Apogeum pojawu w maju i czerwcu
  5. Lokalizacja. Małopolska, lubelskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Imagines i larwy żerują na mikołajkach polnych, lubczykach, ostach, świerząbkach, arcydzięgielach, podagrycznikach i zapewne innych jeszcze selerowatych
  7. Podobne. Pozostałe trzy krajowe gatunki z rodzaju Liophloeus występują w górach
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Rafał Celadyn Ricosz
  9. L.tessulatus w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply