Lixus paraplecticus – Kulczanka wodniczka

Curculionidae – Ryjkowcowate
Uderzająco smukła kulczanka o zielonych, żółto opylonych pokrywach. Rozwidlone końce pokryw najdłuższe spośród wszystkich kulczanek; tak długie, jak dwa ostatnie sternity.

Drzecin 09.04.2015 Fot. Marek Adamski

Drzecin 09.04.2015 Fot. Marek Adamski

  1. Liczebność. Rzadka
  2. Biotop. Wilgotne łąki, obrzeża zbiorników wodnych, rowy melioracyjne, mokradła
  3. Wymiary. Długość ciała 10-18 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – październik
  5. Lokalizacja. Lubuskie; najbliżej Łodzi notowana z rezerwatu Żądłowice
  6. Pokarm. Larwy żerują wewnątrz łodyg różnych baldachów: selerów, trybuli, kropidła piszczałkowatego, potocznika wąskolistnego…
  7. Podobne. Końce pokryw u bardziej krępego Lixus iridis są zauważalnie krótsze, o długości równej ostatniemu sternitowi. U pozostałych kulczanek końce pokryw nie są rozwidlone, lub są bardzo słabo rozwidlone
  8. Uwagi. Oznaczenie Rafał Celadyn
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – Marek Adamski
  10. L.paraplecticus w bazie BioMap

Rodzaj Lixus - Kulczanka


avidal

Leave a Reply