Mogulones larvatus

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ryjek długi, silnie zakrzywiony do dołu. Przedplecze i pokrywy brunatne lub czarne z białymi od jasnych łusek bokami. W przedniej i tylnej części szwu pokryw znajdują się białe plamy o zmiennej wielkości; plama przy podstawie przedplecza przybiera kształt stylizowanego krzyża o szerokich ramionach. Białe łuski obecne również na nogach.

Hiszpania – Granada 23.05.2018 Fot. Simon Oliver

Hiszpania – Granada 23.05.2018 Fot. Simon Oliver

Hiszpania – Granada 10.10.2015 Fot. Simon Oliver

Hiszpania – Granada 12.05.2018 Fot. Simon Oliver

  1. Status. Rzadko obserwowany
  2. Siedlisko. Lasy, polany, parki, ogrody, zarośla, łąki
  3. Wymiary. Długość ciała 3.6-4.4 mm
  4. Aktywność. Apogeum pojawu od marca do lipca
  5. Lokalizacja. Hiszpania
  6. Pokarm. Imagines i larwy żerują na żmijowcach i miodunkach; larwy rozwijają się w łodygach, szyjce korzeniowej i w korzeniach
  7. Podobne. Kilka innych, podobnie ubarwionych ryjkowców – w tym Mogulones crucifer o zwykle mniej rozległym białym rysunku
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Simon Oliver
  9. M.larvatus w bazie BioMap

Rodzaj Mogulones


avidal

Leave a Reply