Notaris scirpi

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ryjek długi, czarny, zakrzywiony ku dołowi. Przedplecze i pokrywy brązowe z drobnymi, żółtawymi plamkami. Czułki i przynajmniej częściowo nogi brązowe. Na przednich udach i goleniach brak kolców.

Łódź Fot. Marek Wyszomirski

  1. Liczebność. Niezbyt pospolity, lokalnie liczny
  2. Biotop. Tereny wilgotne – brzegi zbiorników wodnych, mokradła, bagna, torfowiska, łąki zalewowe
  3. Wymiary. Długość ciała 5.5-7.3 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do wczesnej jesieni. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Larwy żerują na turzycach, być może także na innych trawach porastających brzegi wód
  7. Podobne. Przede wszystkim wyraźnie i zauważalnie mniejszy Notaris acridulus (3.4-5.1 m), który różni sie m.in. szerszym przedpleczem, oraz Tournotaris bimaculata, który różni się m.in. obecnością kolców na przednich goleniach
  8. Uwagi. Identyfikacja osobnika z 2017 roku petrel
  9. Uwagi 2. Autorzy obserwacji – Marek Wyszomirski avidal
  10. N.scirpi w bazie BioMap

Łódź – Dolina Olechówki 02.06.2021

Notaris

Łódzki Ogród Botaniczny 08.07.2017

N.scirpi

Łódzki Ogród Botaniczny 08.07.2017

N scirpi

Łódzki Ogród Botaniczny 08.07.2017


avidal

2 thoughts on “Notaris scirpi

Leave a Reply