Polydrusus impressifrons – Obryzg matowy

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ryjek krótki i szeroki. Trzonki czułków osadzone na bokach ryjka. Wierzch ciała szczelnie pokryty zielonymi lub niebieskawozielonymi, matowymi łuskami, które mogą ulegać wytarciu, zwłaszcza na przedpleczu. Boczne krawędzie przedplecza relatywnie słabo zaokrąglone, najszersze w połowie długości. Nogi i czułki żółtobrązowe; stopy nieco przyciemnione. Człony 3-7 czułków dwukrotnie tak długie, jak szerokie. Uda pozbawione zębowatych wyrostków.

Niemcy – Thüringen – czerwiec 2021 Fot. Benjamin Fabjan

Niemcy – Thüringen – czerwiec 2021 Fot. Benjamin Fabjan

  1. Liczebność. Lokalny, sporadycznie obserwowany; miejscami bywa liczny
  2. Biotop. Leśne mokradła, lasy, moczary, torfowiska
  3. Wymiary. Długość ciała 4-5.5 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Niemcy. W Polsce głównie w górach
  6. Pokarm. Imagines zjadają liście rozmaitych drzew i krzewów liściastych. Larwy żerują na korzeniach
  7. Podobne. Liczne inne zielone naliściaki różniące się m.in. krótszymi członami 3-7 czułków, połyskującymi łuskami oraz trudną do oceny szerokością czoła względem szerokością ryjka. Identyfikacja obarczona dużym ryzykiem błędu
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Benjamin Fabian
  9. P.impressifrons w bazie BioMap

Rodzaj Polydrusus - Obryzg


avidal

Leave a Reply