Sciaphilus asperatus – Trawosz poziomkowy

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ryjek bardzo krótki, szeroki. Oczy słąbo wysklepione. Przedplecze o lekko zaokrąglonych bocznych krawędziach, o szerokości o 1/3 większą od długości. Pokrywy szare, brązowe, szarobrązowe, lub sporadycznie czarne, wyraźnie oszczecionione, zwłaszcza na bokach i w tylnej części. Czułki i stopy czerwonawobrązowe.

Bielsko-Biała 08.05.2013 Fot. Grzegorz Gierlasiński

Bielsko-Biała 08.05.2013 Fot. Grzegorz Gierlasiński

Bielsko-Biała 06.05.2013 Fot. Grzegorz Gierlasiński

Bielsko-Biała 06.05.2013 Fot. Grzegorz Gierlasiński

  1. Liczebność. Pospolity i szeroko rozpowszechniony
  2. Biotop. Lasy, łąki, parki, ogrody, zarośla, brzegi cieków wodnych; preferuje tereny wilgotne i zacienione
  3. Wymiary. Długość ciała 4.3-6 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – październik
  5. Lokalizacja. Śląskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Imagines żywią się liśćmi jeżyn, malin, poziomek, wierzb oraz rozmaitych roślin zielnych, w tym ostrożeni. Larwy żerują na korzeniach
  7. Podobne. Inne jasnobrązowe ryjkowce
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Grzegorz Gierlasiński
  9. S.asperatus w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply