Sphenophorus striatopunctatus

Curculionidae – Ryjkowcowate
Według niektórych źródeł zaliczany do rodziny Dryophthoridae. Ryjek czarny, długi, przewężony w połowie długości, zgrubiały w części nasadowej. Ciało czarne, u osobników juwenilnych rdzawobrunatne. Przedplecze gęsto punktowane, przy jego przedniej krawędzi poprzeczny, niepunktowany szew; po środku gładka, pozbawiona punktowania podłużna smuga. Pokrywy lekko błyszczące, wyraźnie rzeźbione; rzeźbę pokryw stanowią podłużne rowki i dołki ułożone w podłużne rzędy. Nogi czarne. Czułki z silnie zgrubiałym członem wierzchołkowym.

Łuków 12.05.2015 Fot. Ricosz

Łuków 12.05.2015 Fot. Ricosz

  1. Liczebność. Nieczęsty, lokalny, rzadko obserwowany
  2. Biotop. Łąki, przydroża, zręby leśne, groble, pobrzeżach wód stojących i wolno płynących preferuje tereny wilgotne
  3. Wymiary. Długość ciała 6-9 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni, najliczniejsze w maju. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Lubelskie
  6. Pokarm. Larwy żerują na oczerecie jeziornym i tymotce łąkowej
  7. Podobne. Dwa pozostałe krajowe gatunki z rodzaju są zdecydowanie większe (od 12 do 14.5 mm)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Ricosz
  9. S.striatopunctatus w bazie BioMap

Ricosz

Leave a Reply