Strophosoma capitatum – Zmiennik rudonogi

Curculionidae – Ryjkowcowate
Niewielki, monotonnie ubarwiony ryjkowiec o pękatym odwłoku. Za tarczką co najwyżej niewielkie zaczernienie.

Łagiewniki 31.08.2014

Łódź – Łagiewniki 31.08.2014

Widzew 19.10.2014

Łódź – Widzew 19.10.2014

Widzew 19.10.2014

Łódź – Widzew 19.10.2014

  1. Status. Bardzo pospolity, liczny. Występuje w całym kraju
  2. Siedlisko. Lasy wszelkich typów, parki, ogrody, zadrzewienia, zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała 3-5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – październik
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Młode pędy i liście różnych drzew i krzewów. Larwy żerują w korzeniach młodych drzew liściastych oraz wrzosu
  7. Podobne. U Strophosoma melanogrammum widoczny jest ciemny podłużny pasek za scutellum. Strophosoma faber ma bardziej kontrastowo ubarwione przedplecze
  8. Uwagi. Znanym pasożytem larw jest Rondania fasciata
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – avidal
  10. S.capitatum w bazie BioMap
S.capitata

Łódź – BRUS 19.03.2020 Osobnik wybudzony z diapauzy

Łagiewniki 31.08.2014

Łódź – Łagiewniki 31.08.2014 Wytarty osobnik z wtórnym czarnym paskiem za scutellum, przez co można go pomylić z S. melanogrammum


Rodzaj Strophosoma - Zmiennik


avidal

Leave a Reply