Anthrenus verbasci – Mrzyk dziewannowiec

Dermestidae – Skórnikowate
Ciało owalne, pękate. Na żółto-brunatnym najczęściej przedpleczu trzy plamki z białych łusek – plamka środkowa przed scutellum, plamki boczne przy tylnych kątach. Pokrywy pokryte na ogół żółto-brunatnymi łuskami oraz łuskami białymi układającymi się w porozrywane przepaski poprzeczne. Deseń z czarnych łusek zmienny. Wyróżnia się osiem odmian barwnych.

Austria – Leibnitz 02.05.2022 Fot. gernotkunz

  1. Status. Pospolity i liczny w całym kraju
  2. Siedlisko. Łąki, ugory, tereny ruderalne, skraje lasów, polany, parki, ogrody; rzadziej dziuple, ptasie gniazda, mieszkania, domy i budynki gospodarcze. Gatunek w znacznej mierze synantropijny, spotykany najczęściej w miastach
  3. Wymiary. Długość ciała 1.7-3.5 mm
  4. Aktywność. Marzec – czerwiec
  5. Lokalizacja. Austria, Polska – lubuskie
  6. Pokarm. Imagines żywią się pyłkiem i nektarem; chętnie żerują na baldachach. Larwy żerują na martwej materii organicznej pochodzenia zwierzęcego
  7. Podobne. Typowa forma barwna nietrudna do rozpoznania
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – gernotkunz Ryszard Orzechowski Lucyna Bugiera
  9. A.verbasci w bazie BioMap

Zielona Góra 07.05.2013 Fot. Ryszard Orzechowski

Chociszewo 04.07.2022 Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 28.06.2022 Fot. Lucyna Bugiera


avidal

Leave a Reply