Anthrenus verbasci – Mrzyk dziewannowiec

Dermestidae – Skórnikowate
Ciało owalne, pękate. Na żółtobrunatnym przedpleczu trzy plamki z białych łusek – plamka środkowa przed scutellum, plamki boczne przy tylnych kątach. Pokrywy pokryte żółtobrunatnymi łuskami oraz łuskami białymi układającymi się w porozrywane przepaski poprzeczne. Deseń z czarnych łusek zmienny. Wyróżnia się osiem odmian barwnych.

Zielona Góra 07.05.2013 Fot. Ryszard Orzechowski

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Łąki, ugory, tereny ruderalne, skraje lasów, polany, parki, ogrody; rzadziej dziuple, ptasie gniazda, mieszkania, domy i budynki gospodarcze. Gatunek w znacznej mierze synantropijny, spotykany najczęściej w miastach
  3. Wymiary. Długość ciała 1.7-3.5 mm
  4. Aktywność. Marzec – czerwiec
  5. Lokalizacja. Lubuskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Imagines żywią się pyłkiem i nektarem; chętnie żerują na bladachach. Larwy żerują na martwej materii organicznej pochodzenia zwierzęcego
  7. Podobne. Typowa forma barwna nietrudna do rozpoznania
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Ryszard Orzechowski
  9. A.verbasci w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply