Anthrenus verbasci – Mrzyk dziewannowiec

Dermestidae – Skórnikowate
Ciało owalne, pękate. Na żółtobrunatnym najczęściej przedpleczu trzy plamki z białych łusek – plamka środkowa przed scutellum, plamki boczne przy tylnych kątach. Pokrywy pokryte na ogół żółtobrunatnymi łuskami oraz łuskami białymi układającymi się w porozrywane przepaski poprzeczne. Deseń z czarnych łusek zmienny. Wyróżnia się osiem odmian barwnych.

Chociszewo 04.07.2022 Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 28.06.2022 Fot. Lucyna Bugiera

Zielona Góra 07.05.2013 Fot. Ryszard Orzechowski

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Łąki, ugory, tereny ruderalne, skraje lasów, polany, parki, ogrody; rzadziej dziuple, ptasie gniazda, mieszkania, domy i budynki gospodarcze. Gatunek w znacznej mierze synantropijny, spotykany najczęściej w miastach
  3. Wymiary. Długość ciała 1.7-3.5 mm
  4. Aktywność. Marzec – czerwiec
  5. Lokalizacja. Lubuskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Imagines żywią się pyłkiem i nektarem; chętnie żerują na bladachach. Larwy żerują na martwej materii organicznej pochodzenia zwierzęcego
  7. Podobne. Typowa forma barwna nietrudna do rozpoznania
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Ryszard Orzechowski Lucyna Bugiera
  9. A.verbasci w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply