Attagenus unicolor – Szubak ciemny

Dermestidae – Skórnikowate
Ciało owalne, ciemnobrunatne do niemal czarnego; pokrywy zwykle odrobinę jaśniejsze od przedplecza. Na przedpleczu i pokrywach brak plam z jasnych włosków. Spód odwłoka pokryty złotawymi włoskami. Nogi i czułki brązowe; trójczłonowa buławka czułków przyciemniona. Czułki 11-członowe.

Jemiołów 03.06.2015 Fot. Ryszard Orzechowski

  1. Status. Nierzadki, sporadycznie obserwowany
  2. Siedlisko. W warunkach naturalnych lasy; w tym ptasie dziuple. Poza tym magazyny, pomieszczenia gospodarcze, hodowlane i mieszkalne; gatunek semisynantropijny
  3. Wymiary. Długość ciała 2.5-5.5 mm
  4. Aktywność. Marzec – sierpień. Zimuje wyłącznie larwa. Imago dożywa do 1-2 miesięcy
  5. Lokalizacja. Lubuskie
  6. Pokarm. Imagines żywią się pyłkiem i nektarem. Larwy żerują na szczątkach organicznych pochodzenia zwierzęcego, jednak regularnie znajdowane również w magazynach żywności pochodzenia roślinnego (w tym silosy na zboże), w których poszukują m.in. martwych bezkręgowców
  7. Podobne. Przede wszystkim Attagenus schaefferi, u którego spód odwłoka pokryty jest ciemnymi włoskami, a czułki są 10-członowe. U Attagenus pellio na przedpleczu i pokrywach widoczne są plamki z białych włosków
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Ryszard Orzechowski
  9. A.unicolor w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply