Globicornis nigripes

Dermestidae – Skórnikowate
Ciało owalne, połyskujące, czarne, rzadziej brunatno-czarne. Przedplecze gęsto i głęboko punktowane, o podwiniętych do spodu bokach. Czułki 10-członowe; trójczłonowa buławka o jajowatym kształcie.

Szczyglice 01.06.2019 Fot. Ryszard Orzechowski

  1. Status. Rzadko obserwowany, najliczniejszy w południowozachodniej części kraju
  2. Siedlisko. Głównie lasy
  3. Wymiary. Długość ciała 2.2-3.2 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec. Zimują larwy
  5. Lokalizacja. Lubuskie
  6. Pokarm. Imagines żywią się pyłkiem i nektarem, chętnie spijają sok wyciekający z ran na pniach drzew
  7. Podobne. U Globicornis emarginatusGlobicornis corticalis buławka czułków jest wydłużona
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Ryszard Orzechowski
  9. G.nigripes w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply