Helophorus spp. – Oguzki

Helophoridae
Ciało owalne, w różnych odcieniach barwy brązowej; rzadziej szare lub czarne (Helophorus tuberculatus). Oczy osadzone na bokach głowy, wypukłe. Na przedpleczu 7 charakterystycznych, podłużnych bruzd, nie zawsze łatwo dostrzegalnych na fotografiach terenowych. Pokrywy z wyraźną rzeźbą. 3 człony wierzchołkowe czułków zgrubiałe. Potrafią sprawnie pływać i latać. W Polsce co najmniej 31 gatunków – tylko niektóre z nich można zidentyfikować w terenie.

Łuków 03.06.2020 Helophorus (Empleurus) nubilus? Fot. Ricosz

  1. Status. Niektóre gatunki pospolite
  2. Siedlisko. Wody stojące i płynące oraz ich pobrzeża; tylko niektóre gatunki zasiedlają wilgotne tereny lądowe (głównie z podrodzaju Empleurus)
  3. Wymiary. Długość ciała 2-9 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień
  5. Lokalizacja. Lubelskie
  6. Pokarm. Imagines są fitofagiczne. Larwy większości gatunków drapieżne bądź roślinożerne (dotyczy gatunków nie związanych ściśle ze środowiskiem wodnym)
  7. Podobne. Niektóre inne chrząszcze z nadrodziny Hydrophiloidea – najłatwiej rozróżnić je po braku 7 podłużnych bruzd na przedpleczu
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Ricosz

avidal

2 thoughts on “Helophorus spp. – Oguzki

Leave a Reply