Cercyon ustulatus – Wagisz nadrzeczny

Hydrophilidae – Kałużnicowate
Ciało owalne, lśniące, wypukłe, w znacznej mierze czarne. Wierzchołki pokryw z parą czerwonych, bądź czerwono-brązowych plam rozdzielonych przy szwie pokryw. Podstawa przedplecza odstaje od nasady pokryw, stykając się z pokrywami pod kątem ostrym – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Na każdej z pokryw 10 rzędów rowków. Czułki żółto-brązowe; trzy człony wierzchołkowe łopatkowato zgrubiałe, czarne.

Spała 10.05.2020

  1. Status. Pospolity, lecz rzadko obserwowany. Występuje w całym kraju
  2. Siedlisko. Tereny wilgotne. Znajdowane zwykle wśród butwiejącej roślinności na bagnach, mokradłach i brzegach zbiorników wodnych oraz w norach ssaków i w pryzmach kompostowych
  3. Wymiary. Długość ciała 2.6-3.4 mm
  4. Aktywność. Od wczesnej wiosny do jesieni
  5. Lokalizacja. Łódzkie – piaszczysty brzeg Pilicy
  6. Pokarm. Imagines i larwy saprofagiczne
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczny
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. C.ustulatus w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply