Hydrophilidae – Kałużnicowate

Zwykle żółtobrązowe, lub czarne, owalne chrząszcze wodne; tylko przedstawiciele podrodziny Sphearidinae prowadzą lądowy tryb życia. Czułki krótkie, buławkowate. Głaszczki szczękowe długie. Tlen magazynują pod pokrywami. Pływają za pomocą naprzemiennych ruchów nóg. Przebywają na ogół wśród roślinności wodnej.
W Polsce co najmniej 77 gatunków, często bardzo trudno odróżnialnych.

Leave a Reply