Enochrus melanocephalus – Wodolubek żółty

Hydrophilidae – Kałużnicowate
Ciało o jajowatym kształcie. Głowa z parą żółtych, trójkątnych plam bocznych. Głaszczki żółte u podstawy, ciemne przy wierzchołku. Przedplecze i pokrywy miodowo-żółte; na przedpleczu 4 drobne, trudno dostrzegalne czarne plamki, które mogą zanikać. Również bardzo słabo zaznaczone plamki na pokrywach – dwie barkowe oraz kilka w tylnej części pokryw. Punktowanie przy wierzchołkach pokryw miejscowo grube i regularne – cecha diagnostyczna rodzaju. Spód ciała czarny. Czułki dwubarwne – początkowe człony żółte, natomiast zgrubiałe człony wierzchołkowe czarne.

Niemcy – Hürth 27.06.2019 Fot. Marek R. Swadzba

Niemcy – Hürth 27.06.2019 Fot. Marek R. Swadzba

  1. Status Rzadko obserwowany. W Polsce na rozproszonych stanowiskach
  2. Siedlisko. Głównie niewielkie i małe zbiorniki wodne, także okresowe
  3. Wymiary. Długość ciała 4.2-5.2 mm
  4. Aktywność. Od wczesnej wiosny do jesieni
  5. Lokalizacja. Niemcy
  6. Pokarm. Imagines i larwy drapieżne, żywią się drobnymi organizmami wodnymi
  7. Podobne. Inne gatunki z rodziny – mimo to identyfikacja na podstawie fotografii terenowych wykonalna
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek R.Swadzba
  9. E. melanocephalus w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply