Brachypterus urticae

Kateretidae
Ciało owalne, z wierzchu ciemne, z brązowym lub zielonym odcieniem i silnie punktowane. Boczne krawędzie przedplecza zwężone przed tylnymi kątami. Tylna krawędź przedplecza prosta. Owłosienie pokryw prawie niezauważalne. Nogi i czułki jasne, czerwone do jasnobrązowych. Czułki nieco krótsze niż szerokość głowy; buławki trójczłonowe.

Austria 15.06.2022 Fot. gernotkunz

Warszawa – 26.09.2021 Fot. Sylvester Kociniak

  1. Liczebność. Pospolity i liczny
  2. Biotop. Wszędzie gdzie rosną pokrzywy, włącznie z parkami, skrajami lasów, ogrodami i terenami ruderalnymi
  3. Wymiary. Długość ciała 1.8-2.2mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień
  5. Lokalizacja. Austria, Polska – mazowieckie
  6. Pokarm. Imago: nektar i pyłek, szczególnie z baldachów. Larwy żerują na pączkach kwiatowych pokrzywy Urtica dioica
  7. Podobne. U Brachypterus fulvipes boczne krawędzie przedplecza nie są zwężone przed tylnymi kątami a owłosienie pokryw jest wyraźniejsze. U Brachypterus glaber czułki i nogi są ciemnobrunatne. U gatunków z rodzaju Brachypterolus tylne kąty przedplecza wystają do tyłu
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – gernotkunz Sylvester Kociniak

Sylvester Kociniak

Leave a Reply