Latridiidae – Wymiecinkowate

Małe i bardzo małe chrząszcze prowadzące na ogół skryty tryb życia. Większość gatunków związana z lasami, ale niektóre są synantropijne. Imagines i larwy mycetofagiczne.
W Polsce co najmniej 79 gatunków, spośród których wiele jest rzadkich, lub bardzo rzadkich.