Cortinicara gibbosa

Latridiidae – Wymiecinkowate
Głowa na czole i ciemieniu grubo i głęboko punktowana. Przedplecze wyraźnie węższe od nasady pokryw. Pokrywy zwykle brązowe z widocznym rzeźbieniem. Nogi i czułki żółte; ostatnie 3 człony czułków łopatkowato zgrubiałe.

Cort.gibbosa

Łódź 23.08.2017 Fot. Jacek Nowak

  1. Status. Pospolity, jednak zwykle niezauważany. Występuje w całym kraju
  2. Siedlisko. Lasy, parki, ogrody, tereny ruderalne; znajdowany na owocnikach grzybów, w ściółce, w kompostownikach, na kwiatach i na liściach
  3. Wymiary. Długość ciała 1-1.6 mm
  4. Aktywność. Imagines aktywne od wiosny do jesieni
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Gatunek mykofagiczny; być może imagines są również melitofagiczne, gdyż regularnie znajdowane są na kwiatach. Larwy odżywiają się zarodnikami rozmaitych grzybów, min. purchawek
  7. Podobne. Przede wszystkim gatunki z rodzaju Corticarina (punktowanie czoła oraz ciemienia drobne i płytkie) oraz Corticaria
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Jacek Nowak
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Paweł Jałoszyński
  10. C. gibbosa w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply