Cartodere nodifer – Zdrobnik pleśniowy

Latridiidae – Wymiecinkowate
Ciało szaroczarne, lub brązowoczarne. Boczne krawędzie przedplecza mlecznobiałe. Pokrywy z pojedynczym garbkiem w tylnej części.

Las wiączyński 23.08.2016

Las wiączyński 23.08.2016

Las wiączyński 23.08.2016

Las wiączyński 23.08.2016

Las wiączyński 23.08.2016

Las wiączyński 23.08.2016

  1. Liczebność. Pospolity, jednak zwykle niezauważany
  2. Biotop. Gatunek wykazuje tendencje synantropijne – chętnie zasiedla wilgotne piwnice, stodoły i inne budynki gospodarcze; znajdowany w słomie, stosach siana i innym butwiejącym materiale pochodzenia roślinnego. Występuje również w lasach i parkach
  3. Wymiary. Długość ciała 1.5-2 mm
  4. Aktywność. Maj – październik
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Imagines i larwy żywią się strzępkami pleśni
  7. Podobne. Charakterystyczny
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. C.nodifer w bazie BioMap
Las wiączyński 25.08.2016

Las wiączyński 25.08.2016


avidal

Leave a Reply