Troglops albicans

Melyridae
Głowa bardzo szeroka, z wierzchu i za oczami czarna; część twarzowa czarna lub żółto-pomarańczowa. Oczy osadzone na bokach głowy. Przedplecze najszersze po środku długości, czarne z żółto-pomarańczowymi krawędziami przednią i tylną; sporadycznie przedplecze całkowicie czarne. Pokrywy gładkie, lśniące, czarne. Tylne nogi w znacznej mierze czarne, zauważalnie ciemniejsze od ewidentnie dwubarwnych nóg środkowych i przednich. Początkowe człony czułków pomarańczowe, poza tym czułki czarne.

Cieszyn 27.06.2020 Fot. Slavko

  1. Status. Zdecydowanie rzadki i bardzo sporadycznie obserwowany – mimo to nie umieszczony na Czerwonej Liście
  2. Siedlisko. Skraje lasów, zaniedbane sady i ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała 2.7-3 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec/sierpień
  5. Lokalizacja. Śląskie
  6. Pokarm. ?
  7. Podobne. W Polsce występuje drugi gatunek z rodzaju, jeszcze rzadszy Troglops cephalotes, u którego przedplecze jest na ogół żółto-pomarańczowe
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Slavko
  9. T.albicans w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply