Litargus connexus – Wtłoczek grzybiarczyk

Mycetophagidae – Ścierowate
Ciało owalne, pokryte jasnymi włoskami. Przedplecze czarno-brunatne z pomarańczowo-żółtymi krawędziami przy tylnych katach. Pokrywy tej samej barwy co przedplecze – na każdej z nich żółtawe plamy o kształcie i rozmieszczeniu charakterystycznym dla gatunku; plamy barkowa i górna przyszwowa mogą się łączyć – plamy wierzchołkowe łączą się w jedną przy złożonych pokrywach. Boczne krawędzie pokryw jaśniejsze od tła pokryw. Nogi i czułki żółto-pomarańczowe do żółto-czerwonych; ostatni człon czułków wyraźnie dłuższy niż szeroki.

Lit.connexus

Łódź – BRUS 05.06.2019

Lit.connexus

Łódź – BRUS 19.03.2020

L.connexus

Łódź – BRUS 05.06.2019

L.connexus

Łódź – BRUS 14.06.2019

  1. Status. Pospolity i liczny w całym kraju, lecz nieczęsto obserwowany
  2. Siedlisko. Lasy, parki, ogrody. Znajdowany na grzybach nadrzewnych, na śluzowcach, w murszejącym, przegrzybiałym drewnie
  3. Wymiary. Długość ciała 2.3-3.3 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Łódzkie, świętokrzyskie
  6. Pokarm. Imagines i larwy mykofagiczne – żywią się pleśnią, strzępkami grzybni, owocnikami grzybów
  7. Podobne. Zdecydowanie rzadszy, synantropijny Litargus balteatus ma bardziej rozmyty rysunek na pokrywach i inne proporcje członów czułków. No i nie występuje w lasach. U większego Mycetophagus piceus przedplecze jest czerwono-brązowe
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. L.connexus w bazie BioMap
Litargus

Łódź – BRUS 14.06.2019

L connexus

Łódź – BRUS 05.06.2019

L.connexus

Bukowa Góra 28.06.2019

Łódź – BRUS 04.06.2020


avidal

Leave a Reply