Mycetophagus fulvicollis – Ścier żółtorogi

Mycetophagidae – Ścierowate
Głowa brunatno-czarna. Przedplecze gładkie, węższe od głowy, najszersze w połowie długości, żółto-czerwone lub czerwono-brunatne. Boczne krawędzie przedplecza z odstającymi szczecinkami, trudno dostrzegalnymi na fotografiach terenowych.  Pokrywy brunatne z trzema parami żółtych plam – przy czym pierwsza i trzecia para plam jest łatwo zauważalna, natomiast środkowa para składa się z plam znacznie mniejszych, umieszczonych przy przednich krawędziach pokryw i dobrze widocznych tylko przy widoku z boku. Czułki żółto-brązowe, ciemniejące ku wierzchołkom.

Łęknica 07.05.2022 Fot. Ryszard Orzechowski

Austria – Styria 24.03.2022 Fot. gernotkunz

Austria – Neunkirchen 25.02.2020 Fot. Michael Knapp

  1. Status. Nieliczny, obserwowany rzadko. W Polsce na rozproszonych stanowiskach
  2. Siedlisko. Lasy; znajdowany w butwiejącym drewnie i na grzybach nadrzewnych
  3. Wymiary. Długość ciała 3.8-4.5 mm
  4. Aktywność. Marzec/kwiecień – sierpień. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Austria, Polska – lubuskie
  6. Pokarm. Imagines i larwy mykofagiczne
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju różnią się kształtem, położeniem  i wielkością plam na pokrywach, oraz oszczeceniem krawędzi przedplecza (brak szczecinek u Mycetophagus multipunctatus, którego niektóre formy barwne bywają wizualnie bardzo podobne)
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – gernotkunz Michael Knapp Ryszard Orzechowski
  9. M.fulvicollis w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply