Mycetophagus quadripustulatus – Ścier czteroplamek

Mycetophagidae – Ścierowate
Przedplecze lśniące, słabo punktowane. Na każdej z pokryw dwie żółte plamy ( rzadziej tylko jedna ), wyraźnie zarysowane na tle pokryw.

Park Poniatowskiego 21.05.2011

Łódź – Park Poniatowskiego 21.05.2011

Park Poniatowskiego 21.05.2011

Park Poniatowskiego 21.05.2011

Park Poniatowskiego 21.05.2011

Park Poniatowskiego 21.05.2011

Park Poniatowskiego 21.05.2011

Park Poniatowskiego 21.05.2011

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała 5-6 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Imagines i larwy mycetofagiczne. Oprócz żagwi jako grzyby żywicielskie wymienia się żółciaka siarkowego, boczniaki i lakownice
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju różnią się kształtem, położeniem  i wielkością plam na pokrywach
  8. M.quadripustulatus w bazie BioMap
Żagiew łuskowata - grzyb chętnie zasiedlany przez larwy

Żagiew łuskowata – grzyb chętnie zasiedlany przez larwy

Mycetophagus

Łódź – Park Julianowski 31.07.2018

Mycetophagus.

Łódź – Park Julianowski 31.07.2018

M quadripustulatus

Łódź – Park Julianowski 31.07.2018

M.quadripustulatus

Łódź – Park Julianowski 31.07.2018

 

Dodaj komentarz