Mycetophagus quadripustulatus – Ścier czteroplamek

Mycetophagidae – Ścierowate
Głowa czerwono-brązowa. Przedplecze czarne, lśniące, słabo punktowane. Na każdej z pokryw dwie żółte plamy (rzadziej tylko jedna), wyraźnie zarysowane na tle pokryw.

Mycetophagus

Łódź – Park Julianowski 31.07.2018

Mycetophagus.

Łódź – Park Julianowski 31.07.2018

M quadripustulatus

Łódź – Park Julianowski 31.07.2018

M.quadripustulatus

Łódź – Park Julianowski 31.07.2018

  1. Status. Pospolity i liczny w całym kraju
  2. Siedlisko. Lasy, parki, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała 5-6 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Imagines i larwy mykofagiczne. Oprócz żagwi jako grzyby żywicielskie wymienia się żółciaka siarkowego, boczniaki i lakownice
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju różnią się kształtem, położeniem  i wielkością plam na pokrywach
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. M.quadripustulatus w bazie BioMap
Żagiew łuskowata - grzyb chętnie zasiedlany przez larwy

Żagiew łuskowata – grzyb chętnie zasiedlany przez larwy

Park Poniatowskiego 21.05.2011

Łódź – Park Poniatowskiego 21.05.2011

Las wiączyński 03.06.2021

Park Poniatowskiego 21.05.2011

Łódź – Park Poniatowskiego 21.05.2011

Park Poniatowskiego 21.05.2011

Łódź – Park Poniatowskiego 21.05.2011


avidal

Leave a Reply