Cychramus luteus – Zachwytek żółty

Nitidulidae – Łyszczynkowate
Ciało żółtobrązowe, łącznie z nogami  i czułkami, pokryte jasnymi włoskami widocznymi zwłaszcza na bokach pokryw i przedplecza. Ostatnie 3 człony czułków rozszerzone.

Rezerwat Krzemianka 14.09.2010 Fot. Almandyn

Rezerwat Krzemianka 14.09.2010 Fot. Almandyn

Rezerwat Krzemianka 14.09.2010 Fot. Almandyn

Rezerwat Krzemianka 14.09.2010 Fot. Almandyn

Rezerwat Krzemianka 14.09.2010 Fot. Almandyn

Rezerwat Krzemianka 14.09.2010 Fot. Almandyn

  1. Liczebność. Choć nie należy do rzadkości, nie jest często obserwowany
  2. Biotop. Skraje lasów, leśne polany, łąki przyleśne; odwiedza kwiaty i owocniki hub i purchawek. Chętnie przylatuje do światła
  3. Wymiary. Długość ciała 3.2-5 mm
  4. Aktywność. Maj – wrzesień. Aktywny w ciągu dnia i w nocy
  5. Lokalizacja. Podlaskie (rezerwat Krzemianka koło Białegostoku), łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Pyłek. Larwy są przypuszczalnie mycetofagiczne
  7. Podobne. Liczne inne, brązowe, małe chrząszcze, np. z rodzaju Epuraea
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Almandyn avidal
  9. C.luteus w bazie BioMap
C.luteus

Rezerwat Lubiaszów 18.06.2019


avidal

Leave a Reply