Pythidae – Rozmiazgowate

Skromna gatunkowo rodzina chrząszczy leśnych przypominających biegaczowate, o zwykle spłaszczonym ciele. W Polsce występują 3 gatunki z 1 rodzaju.

Pytho depressus - Rozmiazg płaski

Leave a Reply