Pythidae – Rozmiazgowate

Skromna gatunkowo rodzina chrząszczy leśnych przypominających biegaczowate, o zwykle spłaszczonym ciele. W Polsce występują 3 gatunki z 1 rodzaju.

Ślądkowice 09.05.2012 Pytho depressus – Rozmiazg

Leave a Reply