Ripiphoridae – Wachlarzykowate

Ciało delikatne, o charakterystycznie, klinowato zwężającym się odwłoku. Pokrywy skrzydłowe skrócone lub całkowicie zredukowane. Czułki pierzaste, lub grzebykowate, rzadziej nitkowate. Larwy są parazytoidami błonkówek, lub karaczanów; biologia większości gatunków nieznana.
W Polsce 3 gatunki, obserwowane rzadko, lub bardzo rzadko.

Metoecus paradoxus – Sąsiad dziwaczek

Leave a Reply