Aphodius contaminatus

Scarabaeidae – Poświętnikowate
Głowa i przedplecze czarne; przedplecze zwykle z brunatnym podkreśleniem przedniej krawędzi, niekiedy z rozmytymi, brunatnymi plamami w przedniobocznych kątach. Tylne kąty przedplecza zaokrąglone. Pokrywy żółtobrunatne z brunatnymi plamkami, których ułożenie podlega zmienności osobniczej. Boki przedplecza i całe pokrywy są owłosione. Międzyrzędy pokryw błyszczące.

Chociszewo 25.09.2021 Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 25.09.2021 Fot. Lucyna Bugiera

  1. Liczebność. Nierzadki, miejscami bywa bardzo liczny
  2. Biotop. Pastwiska
  3. Wymiary. Długość ciała 5-6.5 mm
  4. Aktywność. Wrzesień – listopad
  5. Lokalizacja. Lubuskie
  6. Pokarm. Larwy rozwijają się w ekskrementach bydła i koni
  7. Podobne. Przede wszystkim inne gatunki z podrodzaju Nimbus, które można odróżnić na podstawie gęstości owłosienia ciała (brak owłosienia na bokach przedplecza i przedniej części pokryw u Aphodius obliteratus), oszczecenia nóg czy też stopnia połyskliwości międzyrzędów (bardziej matowe u Aphodius affinis). Gatunki z innych podrodzajów różnią się m.in. kształtem przedplecza; przy identyfikacji pomocna bywa stosunkowo późna aktywność sezonowa
  8. Uwagi. Autorka obserwacji i identyfikacji – Lucyna Bugiera
  9. A. contaminatus w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply