Aphodius prodromus – Plug

Scarabaeidae – Poświętnikowate
Głowa czarna. Przedplecze punktowane, obwiedzione z przodu i po bokach. Pokrywy żółto-brązowe, podłużnie bruzdkowane.

Łuków 11.04.2020 Fot. Ricosz

  1. Liczebność. Bardzo pospolity
  2. Biotop. Pastwiska, pola, ogrody – wszędzie tam gdzie znajduje sprzyjające miejsca do żerowania i rozmnażania, czyli kompostowniki, ekskrementy, nawóz itp.
  3. Wymiary. Długość ciała 5-7 mm
  4. Aktywność. Marzec – listopad z przerwą w lipcu
  5. Lokalizacja. Lubelskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Larwy rozwijają się w różnego rodzaju ekskrementach, zwłaszcza końskich,  w kompostach i wśród gnijących szczątków roślinnych
  7. Podobne. Kilka innych gatunków z rodzaju
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Ricosz
  9. A.prodromus w bazie BioMap

Ricosz

Leave a Reply