Aphodius scrutator

Scarabaeidae – Poświętnikowate
Głowa czarna. Przedplecze czarne z brązowo-czerwonymi plamami przy bocznych krawędziach. Scutellum czarne. Pokrywy czerwono-brązowe.

Świętokrzyskie Fot. Mariusz Gwardjan

Świętokrzyskie Fot. Mariusz Gwardjan

  1. Status. Rzadki, wykazywany z południa kraju
  2. Siedlisko. Suche łąki i pastwiska
  3. Wymiary. Długość ciała 10-15 mm; zalicza się do dużych reprezentantów rodzaju
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Świętokrzyskie
  6. Pokarm. Imagines i larwy koprofagiczne. Larwy rozwijają się w ekskrementach ssaków; szczegóły rozwoju pozostają nieznane
  7. Podobne. Inne gatunki o podobnym ubarwieniu są wyraźnie mniejsze
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Mariusz Gwardjan
  9. A.scrutator w bazie BioMap
  10. A.scrutator na Przyroda Świętokrzyska

Świętokrzyskie Fot. Mariusz Gwardjan


avidal

Leave a Reply