Copris lunaris – Krowieńczak księżycoróg

Scarabaeidae – Poświętnikowate
Ciało lśniące, czarne, wypukłe. Na nadustku samca długi, ostry róg; róg na głowie samicy znacznie krótszy, od góry płasko ścięty i rozdwojony. Przedplecze gładkie, o lekko zaokrąglonych przednich katach, u samca z parą małych, ostrych rogów w przedniej części i silnymi zagłębieniami obok nich; przedplecze samicy bez rogów i wyraźnych wgłębień, w zamian z poprzeczną listewką i dwoma guzkami. Słabo wyrośnięte samce miewają przedplecze takie, jak samice. Pokrywy podłużnie żeberkowane.

Copris

PK Międzyrzecza Warty i Widawki 13.05.2013 ♂ Fot. Jacek Nowak

Copris.

PK Międzyrzecza Warty i Widawki 13.05.2013 ♂ Fot. Jacek Nowak

Copr. lunaris

PK Międzyrzecza Warty i Widawki 13.05.2013 ♂ Fot. Jacek Nowak

Cop. lunaris

PK Międzyrzecza Warty i Widawki 13.05.2013 ♂ Fot. Jacek Nowak

  1. Liczebność. Niezbyt pospolity, a nawet rzadki; trudny do odnalezienia. Czerwona Lista kat. NT
  2. Biotop. Pastwiska, na których zasiedla odchody krów i – rzadziej – koni i owiec
  3. Wymiary. Długość ciała 16-24 mm
  4. Aktywność. Wczesna fenologiczna wiosna – jesien. Zimuje imago w komorach ziemnych wraz z przygotowanym jesienią zapasem pokarmu. Żyje około 2 lat
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Imagines i larwy koprofagiczne; zjadają również gnijące owoce
  7. Podobne. Nietrudny do rozpoznania. U nie występującego w Polsce Copris hispanus przednie katy przedplecza są ostro zakończone
  8. Uwagi. Autorem obserwacji jest Jacek Nowak
  9. C.lunaris w bazie BioMap
C.lunaris

PK Międzyrzecza Warty i Widawki 13.05.2013 ♂ Fot. Jacek Nowak

C lunaris

PK Międzyrzecza Warty i Widawki 13.05.2013 ♂ Fot. Jacek Nowak

Leave a Reply