Aleochara curtula – Rydzenica padliniarka

Staphylinidae – Kusakowate
Głowa i przedplecze o zaokrąglonych bokach i tylnych kątach są czarne i lśniące. Pokrywy krótsze od przedplecza, czerwonobrązowe z przyciemnionymi krawędziami. Punktowanie pokryw bardzo gęste; pólka między punktami mniejsze lub równe średnicy tych punktów. Odwłok smoliście czarny z brązowym wierzchołkiem; wierzchołek odwłoka samicy zaokrąglony, samca niemal prosto ścięty. Nogi żółtobrązowe; uda nieco ciemniejsze od goleni i stóp. Człony przedwierzchołkowe (6-10) poszerzałe; nasada czułków jaśniejsza od pozostałych członów, czerwonobrązowa. Potrafi latać.

Austria 18.04.2016 ♂ Fot. gernotkunz

Austria 30.06.2021 ♀ Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Nierzadka
  2. Biotop. Lasy, ogrody, zarośla. Znajdowana głównie na gnijących na padlinie i ekskrementach, zarówno w lasach jak i na terenach otwartych, np. na pastwiskach
  3. Wymiary. Długość ciała 4-9 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce na całym obszarze
  6. Pokarm. Drapieżna. Larwy są pasożytami larw muchówek
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju o zbliżonym ubarwieniu różnią się m.in punktowaniem pokryw; niektóre z nich są wyraźnie mniejsze, długość ich ciała nie przekracza 4 mm. Zalecana analiza budowy genitaliów
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. A.cultura w bazie BioMap

Rodzaj Aleochara - Rydzenica


avidal

Leave a Reply