Creophilus maxillosus – Rabież wielkoszczęk

Staphylinidae – Kusakowate
Znany także jako gnojek naśmietny. Głowa i przedplecze czarne, błyszczące. Na skróconych pokrywach szeroka przepaska z białych włosków.

Lublin – Las Dabrowa 30.04.2022 Fot. capricornus

Lublinek 2014 Fot. Jacek Strojny

Łódź – Lublinek 2014 Fot. Jacek Strojny

Lublinek 2014 Fot. Jacek Strojny

Łódź – Lublinek 2014 Fot. Jacek Strojny

  1. Liczebność. Uznawany za pospolity, ale z pewnością nie widuje się go regularnie
  2. Biotop. Lasy, łąki, zarośla, pola uprawne, pastwiska, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała 15-25 m
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubelskie
  6. Pokarm. Padlina; chętnie dużych zwierząt. Nie gardzi grzybami, a larwy nawozem
  7. Podobne. Dzięki specyficznemu ubarwieniu łatwy do rozpoznania
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – capricornus Jacek Strojny
  9. C.maxillosus w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply