Gyrophaena boleti – Lizak pospolity

Staphylinidae – Kusakowate
Ciało silnie wydłużone i spłaszczone, smoliście czarne; przedplecze i pokrywy mogą być ciemnobrązowe. Głowa relatywnie wąska – szerokość głowy między oczami mniej więcej równa długości głowy. Przedplecze słabo błyszczące. Punktowanie przedplecze drobne i płytkie, lecz gęste. Boki przedplecza stosunkowo równomiernie zaokrąglone. Pokrywy o równoległych bokach. Odwłok z brązowym wierzchołkiem. Nogi i czułki żółte.

Łuków 17.05.2023 Przypuszczalnie Gyrophaena boleti Fot. Ricosz

  1. Liczebność. W miejscach występowania na ogół bardzo liczny – na jednej hubie regularnie żerują, rozmnażają się i przechodzą rozwój osobniczy dziesiątki, a bywa że i setki osobników
  2. Biotop. Lasy. Przebywa na spodniej stronie owocnika pniarka obrzeżonego Fomitopsis pinicola; rzadziej na innych hubach
  3. Wymiary. Długość ciała 0.9-1.3 mm
  4. Aktywność. Marzec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Lubelskie
  6. Pokarm. Imagines i larwy mykofagiczne
  7. Podobne. Liczne inne gatunki z rodzaju różnią się w zależności od gatunku szerszą głową, jaśniejszym, brązowym ubarwieniem ciała oraz rozmiarami – są na ogół nieco większe
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Ricosz
  9. G.boleti w bazie BioMap

Łuków 17.05.2023 Fot. Ricosz


avidal

Leave a Reply