Nudobius lentus – Kornikojad świerkowy

Staphylinidae – Kusakowate
Bardzo smukły kusak o czarnej głowie i czarnym przedpleczu. Pokrywy zwykle czerwonobrązowe, pokryte jasnymi włoskami; sporadycznie czarne. Czułki i nogi czerwonobrązowe.

Listopad 2011 Fot. Rafał Celadyn

Młoszowa – Listopad 2011 Fot. Rafał Celadyn

  1. Liczebność. Ogólnie pospolity, ale na Wyżynie Łódzkiej rzadki
  2. Biotop. Lasy, parki, zaniedbane ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała 7-9 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień
  5. Lokalizacja. Małopolska
  6. Pokarm. Larwy i jaja bezkręgowców, szczególnie chętnie poluje na korniki
  7. Podobne. Równie smukłe i podobnie ubarwione bywają gatunki z rodzaju Xantholinus
  8. Uwagi. Autorem obserwacji jest Rafał Celadyn
  9. N.lentus w bazie BioMap

Leave a Reply