Ocypus olens – Zbójca gajowy

Staphylinidae – Kusakowate
Ubarwienie ciała matowoczarne, łącznie z nogami i czułkami. Głowa masywna. Pokrywy skrzydłowe dłuższe od przedplecza, skrócone – dzięki czemu tergity odwłokowe są doskonale widoczne. Tylna krawędź 5-ego tergitu błoniasta – istotna cecha diagnostyczna gatunku.

O.olens

Łęgi Słubickie 24.08.2017 Fot. Marek Adamski

  1. Liczebność. Dawniej rzadki, obecnie lokalnie często obserwowany
  2. Biotop. Lasy, pola, wrzosowiska
  3. Wymiary. Długość ciała 20-32 mm. Samice składają wyjątkowo wielkie jaja o średnicy do 5 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni, głównie nocą
  5. Lokalizacja. Lubuskie. Na Wyżynie Łódzkiej zdecydowanie rzadki
  6. Pokarm. Drapieżny
  7. Podobne. Inne całkowicie czarne gatunki z rodzaju są przeciętnie mniejsze i mniej masywne, zwykle o innej strukturze krawędzi 5-ego tergitu i pokrywach krótszych od przedplecza – proporcje długości pokryw i przedplecza są zbliżone u Ocypus ophthalmicus, który jednak ma lśniące z wierzchu ciało
  8. Uwagi. Zbójcę gajowego odnalazł Marek Adamski
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Aneta Itczak
  10. O.olens w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply