Paederus littoralis – Żarlinek pobrzeżnik

Staphylinidae – Kusakowate
Głowa czarna. Przedplecze intensywnie czerwone, podobnej szerokości i długości. Pokrywy metalicznie granatowoczarne, lub zielonoczarne, mniej więcej tej długości co przedplecze. Uda żółte u nasady, czarne przy goleniach. Golenie żółte. Nielotny.

Zielona Góra 13.05.2013 Fot. Ryszard Orzechowski

Zielona Góra 13.05.2013 Fot. Ryszard Orzechowski

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Różnorakie środowiska, także ruderalne. Znajdowany również w pobliżu rzek, czy strumieni
  3. Wymiary. Długość ciała 7.5-8.5 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień
  5. Lokalizacja. Lubuskie. Obecny w całym kraju
  6. Pokarm. Drapieżny; poluje na drobne bezkręgowce
  7. Podobne. Pozostałe żarlinki różniące się proporcjami przedplecza i pokryw
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Ryszard Orzechowski
  9. P.littoralis w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply