Philonthus rectangulus – Nawozak kątnik

Staphylinidae – Kusakowate
Ubarwienie wierzchniej strony ciała ciemnobrunatne do czarnego poza na ogół nieco jaśniejszymi, ciemnobrązowymi pokrywami. Na przedpleczu dwa rzędy punktowań. Nogi brązowe, przy czym stopy jaśniejsze od goleni i ud. Czułki czarne  –  tylko człon drugi rdzawobrązowy o przy nasadzie. Doskonale lata.

Bośnia i Hercegowina 28.06.2022 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Rzadki; liczebność zdaje się ulegać wahaniom sezonowym
  2. Biotop. Zarówno otwarte tereny, jak i tereny leśne, a także środowiska synantropijne. Znajdowany w butwiejącej roślinności, na padlinie, na ekskrementach, na gnijących grzybach
  3. Wymiary. Długość ciała 6-9 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień
  5. Lokalizacja. Bośnia i Hercegowina. W Polsce głównie na południu
  6. Pokarm. Bezkręgowce, zwłaszcza w stadium preimaginalnym
  7. Podobne. Liczne inne ciemne gatunki z rodzaju – identyfikację ułatwia rdzawobrązowa nasada drugiego członu czułków
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. P.rectangulus w bazie BioMap

Rodzaj Philonthus - Nawozak


avidal

Leave a Reply