Rodzaj Philonthus – Nawozak

Duże, jednolicie ciemne gatunki, niekiedy o czerwonawych pokrywach. Zasiedlają zarówno tereny leśne, jak i otwarte – w tym antropogeniczne.
W Polsce około 60 gatunków, często trudnych do rozróżnienia.

Leave a Reply