Philonthus punctus – Nawozak zbójnik

Staphylinidae – Kusakowate
Głowa, tułów i odwłok czarne. Pokrywy czarne z delikatnym, rudawym odcieniem. Nogi czarne poza brązowymi stopami. Czułki czarne; człony przedwierzchołkowe stosunkowo wąskie, nieposzerzałe.

Austria – Illmitz 03.06.2022 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadki, trudny do odnalezienia
  2. Biotop. Brzegi zbiorników wodnych, zwłaszcza dużych rzek i jezior; preferuje gleby wilgotne, szlamiste
  3. Wymiary. Długość ciała 8-10 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień
  5. Lokalizacja. Austria
  6. Pokarm. Owady i ich larwy, ślimaki
  7. Podobne. Inne czarne gatunki z rodzaju. U Philonthus nigrita człony przedwierzchołkowe czułków są szersze
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. P.punctus w bazie BioMap

Rodzaj Philonthus - Nawozak


avidal

Leave a Reply