Philonthus nigrita – Nawozak moczarowiec

Staphylinidae – Kusakowate
Głowa, tułów i odwłok czarne. Pokrywy grafitowoczarne, rzadziej brązowoczarne, bardzo gęsto i drobno punktowane, metalicznie połyskujące. Nogi czarne poza brązowymi na ogół stopami. Czułki czarne, łącznie z członem nasadowym; człony przedwierzchołkowe lekko poszerzałe..

Austria – Peggau 26.04.2022 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Rzadki, sporadycznie obserwowany
  2. Biotop. Torfowiska, mokradła, bagna
  3. Wymiary. Długość ciała 6.5-7.5 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce na rozproszonych stanowiskach w całym kraju
  6. Pokarm. Bezkręgowce, zwłaszcza w stadium preimaginalnym i ślimaki
  7. Podobne. Inne czarne nawozaki w zależności od gatunku można odróżnić po punktowaniu przedplecza, braku metalicznego połysku na nim czy też kształcie i szerokości głowy. U Philonthus punctus człony przedwierzchołkowe czułków są węższe
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. P.nigrita w bazie BioMap

Rodzaj Philonthus - Nawozak


avidal

Leave a Reply