Philonthus addendus – Nawozak wiejski

Staphylinidae – Kusakowate
Głowa, przedplecze i okryty pokrywami odwłok są czarne. Pokrywy brązowawe. Nogi całkowicie czarne. Wszystkie człony czułków czarne; człon przedostatni relatywnie wąski.

Austria 23.08.2013 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Nierzadki, choć obserwowany okazjonalnie
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, zarośla, tereny ruderalne; znajdowany w pryzmach kompostowych, w butwiejącej ściółce, na gnijących grzybach, na padlinie, przy wyciekach soku
  3. Wymiary. Długość ciała 10-11.5 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce na całym obszarze
  6. Pokarm. Drapieżny, poluje na drobne bezkręgowce, zwłaszcza w stadium larwalnym
  7. Podobne. Przede wszystkim Philonthus politus, którego można odróżnić po szerszym przedostatnim członie czułków. Także liczne inne gatunki z rodzaju, które różnią się m.in. niejednolicie czarnym ubarwieniem czułków (pierwszy człon pomarańczowy u Philonthus cognatus), czy nóg (przednie stopy brązowe u pospolitego Philonthus decorus)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. P.addendus w bazie BioMap

Rodzaj Philonthus - Nawozak


avidal

Leave a Reply