Philonthus politus – Nawozak krępy

Staphylinidae – Kusakowate
Znany również jako chudzik gładysz. Głowa, przedplecze i nie skryty pod skróconymi pokrywami odwłok czarne. Pokrywy brązowawe. Nogi całkowicie czarne. Wszystkie człony czułków czarne; człon przedostatni stosunkowo szeroki.

Las wiączyński 06.05.2012

Las wiączyński 06.05.2012

Las wiączyński 06.05.2012

Las wiączyński 06.05.2012

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, zarośla; częsty gość w kompostownikach
  3. Wymiary. Długość ciała 10-13 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Owady, padlina, grzyby
  7. Podobne. Przede wszystkim Philonthus addendus, którego można odróżnić po niemal kwadratowym, znacznie węższym przedostatnim członie czułków. Także liczne inne gatunki z rodzaju, które różnią się min. niejednolicie czarnym ubarwieniem czułków (pierwszy człon pomarańczowy u Philonthus cognatus), czy nóg (przednie stopy brązowe u pospolitego Philonthus decorus)
  8. Uwagi. Identyfikację osobnika z Łodzi przeprowadzili Karol Komosiński i Andrzej Melke
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – avidal
  10. P.politus w bazie BioMap
P.politus

Moszczenica 07.09.2019 Osobnik z uczepionymi odwłoka roztoczami

P.politus

Moszczenica 07.09.2019

P.politus

Moszczenica 07.09.2019


Rodzaj Philonthus - Nawozak


avidal

Leave a Reply