Philonthus politus – Nawozak krępy

Staphylinidae – Kusakowate
Znany również jako chudzik gładysz. Głowa, przedplecze i nie skryty pod skróconymi pokrywami odwłok czarne. Pokrywy brązowawe. Nogi całkowicie czarne. Wszystkie człony czułków czarne.

Las wiączyński 06.05.2012

Las wiączyński 06.05.2012

Las wiączyński 06.05.2012

Las wiączyński 06.05.2012

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, zarośla; częsty gość w kompostownikach
  3. Wymiary. Długość ciała 10-13 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Owady, padlina, grzyby
  7. Podobne. Przede wszystkim Philonthus addendus, którego można odróżnić po niemal kwadratowym, znacznie węższym przedostatnim członie czułków. Także liczne inne gatunki z rodzaju, które różnią się min. niejednolicie czarnym ubarwieniem czułków (pierwszy człon pomarańczowy u Philonthus cognatus), czy nóg (przednie stopy brązowe u pospolitego Philonthus decorus)
  8. Uwagi. Identyfikację osobnika z Łodzi przeprowadzili Karol Komosiński i Andrzej Melke
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – avidal
  10. P.politus w bazie BioMap
P.politus

Moszczenica 07.09.2019 Osobnik z uczepionymi odwłoka roztoczami

P.politus

Moszczenica 07.09.2019

P.politus

Moszczenica 07.09.2019


avidal

Leave a Reply