Quedius picipes – Marga wielkooka

Staphylinidae – Kusakowate
Głowa i przedplecze czarne, lśniące, gładkie; pozbawione wyraźnej mikrorzeźby. Oczy relatywnie duże, zajmujące mniej więcej 2/3 długości głowy. Przedplecze czarne, o ewidentnie zaokraglonych tylnych kątach. Scutellum gładkie, czarne lub ciemnoczerwone. Pokrywy intensywnie czerwone, niekiedy z przyciemnieniem wzdłuż szwu pokryw; ich punktowanie gęste. Odwłok czarny; u niektórych osobników krawędzie tergitów częściowo czerwone. Nogi czerwone; uda lekko zgrubiałe, golenie najszersze w części apikalnej. Czułki długie i cienkie , czerwono-pomarańczowe, tylko człony wierzchołkowe często przyciemnione.

Niemcy – Denzerheige 01.10.2010 Fot. Marek R. Swadzba

  1. Status. Rzadka i nieliczna, na rozproszonych stanowiskach
  2. Siedlisko. Głównie lasy, ale też łąki, ogrody czy pastwiska. Przebywa zwykle w wilgotnej ściółce, na gnijących grzybach i wśród mchów
  3. Wymiary. Długość ciała 8-10 mm
  4. Aktywność. Wczesna fenologiczna wiosna – początek jesieni
  5. Lokalizacja. Niemcy
  6. Pokarm. Imagines i larwy drapieżne
  7. Podobne. Liczne inne podobnie ubarwione gatunki z rodzaju; identyfikacja terenowa zwykle niemożliwa
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek R.Swadzba
  9. Q. picipes w bazie BioMap

Rodzaj Quedius - Marga


avidal

Leave a Reply