Rodzaj Quedius – Marga

Smukłe, jednolicie ciemne lub z czerwonawymi pokrywami. Imagines i larwy drapieżne.
W Polsce około 60 trudno rozróżnialnych gatunków.

Leave a Reply