Quedius riparius – Marga długopokrywowa

Staphylinidae – Kusakowate
Głowa czarna, błyszcząca. Przedplecze o zaokrąglonych krawędziach, czarne i lśniące. Pokrywy czarne, wyraźnie dłuższe od przedplecza – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Odwłok czarny. Nogi i czułki ciemnobrunatne poza jaśniejszymi, brązowymi stopami.

Austria – Karyntia 16.08.2020 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadka i lokalna
  2. Biotop. Pobrzeża górskich strumieni, młaki, mszary
  3. Wymiary. Długość ciała 6-7 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce na nielicznych górskich stanowiskach
  6. Pokarm. Jaja i larwy bezkręgowców oraz drobne owady
  7. Podobne. Relatywnie długie pokrywy wyróżniają ją na tle innych gatunków z rodzaju
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. Q.riparius w bazie BioMap

Rodzaj Quedius - Marga


avidal

Leave a Reply