Corticeus bicolor – Korosz dwubarwny

Tenebrionidae – Czarnuchowate
Głowa i przedplecze czerwonobrunatne, lub kasztanowe. Pokrywy uderzająco wydłużone, nierównomiernie dwubarwne – w przedniej, 1/3 części czerwonopomarańczowe, poza tym czarne.

Cor.bicolor

Kraków 31.11.2019 Fot. Maksymilian Syratt

C.bicolor

Cieszyn 10.03.2019 Fot. Slavko

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Głównie lasy liściaste i mieszane; najczęściej znajdowany pod korą wciąż stojących drzew zaatakowanych przez korniki
  3. Wymiary. Długość ciała 3.5-4 mm
  4. Aktywność. Marzec – październik
  5. Lokalizacja. Śląskie, małopolskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Imagines przypuszczalnie wszystkożerne. Larwy drapieżne, żerują na drzewach liściastych ( zwłaszcza na wiązach ), w chodnikach korników z rodzajów Xyleborus ( rozwiertek ) i Scotylus ( ogładek )
  7. Podobne. Przede wszystkim rzadki Corticeus bicoloroides o odmiennym kształcie przedplecza i zwykle równomiernie dwubarwnych pokrywach ( do połowy czerwonopomarańczowe, od połowy czarne )
  8. Uwagi. Identyfikacja osobnika z Cieszyna Rafał Szczecin
  9. Uwagi 2. Autorzy obserwacji – Maksymilian Syratt i Slavko
  10. C.bicolor w bazie BioMap

Leave a Reply