Dicyrtomina saundersi

Collembola – Skoczogonki
Należy do rodziny Dicyrtomidae. Ciało kuliste. Odwłok barwny, z żółtopurpurowym deseniem w formie wieloramiennego krzyża. Na wierzcholku odwłoka brak ciemnej plamy. Człony czułków nie są tak samo ubarwione  – istotna cecha diagnostyczna gatunku.

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy, ogrody, parki, zarośla; preferuje tereny wilgotne
  3. Wymiary. Długość ciała do 2 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni
  5. Lokalizacja. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. ?
  7. Podobne. U Dicyrtomina ornata zwykle w tylnej części odwłoka występuje ciemna, prostokatna plama. Jednak najpewniejszą cechą determinacyjną tego gatunku jest jednolite ubarwienie członów czułków

 

Leave a Reply