Cerodontha spp.

Agromyzidae – Miniarkowate
Oczy czerwonobrązowe, u obu płci rozdzielone czołem. Głowa czarna lub żółta. Tułów i odwłok z wierzchu czarne ( bądź w przeważającym stopniu czarne), na bokach w większym lub mniejszym stopniu żółte. Tylne krawędzie tergitów czarne bądź żółte. Nogi całkowicie czarne lub w znacznej mierze żółte. 3 człon czułków u samców z podrodzaju Dizygomyza silnie zgrubiały. Skrzydła siolnie przezroczyste. Przezmianki jasnożółte. W Polsce około 60 gatunków, poza nielicznymi wyjatkami nierozróżnialnych na fotografiach terenowych.

Łódź – Dolina Olechówki 21.05.2021 ♀

Agromyzidae species

Okuninka 16.07.2018 ♀

Łódź – Dolina Olechówki 21.05.2021 ♀

  1. Liczebność. Pospolita lecz nieczęsto obserwowana; uznana za szkodnika wymienionych poniżej roślin uprawnych
  2. Biotop. Tereny z roślinami żywicielskimi m.in. ogrody, pola uprawne
  3. Wymiary. Długość ciała przeciętnie 3 mm. RS: samce – 6 mm, samice – 8 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni
  5. Lokalizacja. Lubelskie, łódzkie. Występują w całym kraju
  6. Pokarm. Larwy minują trawy
  7. Podobne. Niektóre inne gatunki z rodziny

Łódź – Dolina Olechówki 21.05.2021 ♀ Widać jasne boki ciała


avidal

Leave a Reply