Anisopodidae

Przypominające komary długonogie muchówki o zaokrąglonej, lekko spłaszczonej głowie. Czułki długie. Skrzydła w spoczynku ułożone płasko nad odwłokiem. Larwy saprofagiczne, znajdowane min. w wyciekach soku na korze drzew liściastych i w korytarzach owadów ksylofagicznych
W Polsce 4 gatunki.

Łódź Źródłowa 30.07.2013 Sylvicola fenestralis – Pozmrok okienny

Leave a Reply